.
2008 Докторат на тема "Влияние на новите информационни технологии върху архитектурните пространства на библиотеките" към Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", с ръководител проф. Константин Бояджиев
2008 Започване на второ висше образование "Строителство на сгради и съоръжения" във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
2001-2002 Стипендиант на The Japan Foundation в Tokyo Institute of Technology по тема "Функционални и естетически аспекти в дизайна на градската среда", с ръководител проф. арх. Мицуру Сенда
1998 Курс "Цветът в архитектурата и дизайна", Варна, с ръководител ст.н.с. Тодор Кехлибаров
1994-1997 Курс по английски език "The New Cambridge English Course" - II, III, IV нива, "Europe Schools", Варна
1989 Тренировъчен курс по енергийно-ефективна архитектура по United Nations Development Program "UNDP-ECE" Будапеща, Унгария
1985 Курс по градоустройство за главни архитекти на общини, София, България
1976-1981 Архитектурен факултет – ВИАС, София, диплом сер. A/YA/No.007112 /1981, дипломна работа към катедра "Обществени сгради" - "Тризално кино в жк. "Люлин", с ръководител проф. арх. Стефан Попов
1980 Студентска практика по киносценография в киноцентъра в Бояна - кинопродукции "Борис I" и "Ударът"
1978 Тренировъчен курс в театър "Divadlo na zabradli" - Прага, Чехословакия
1978 Участие архитектурна експедиция в Родопите Ковачевица'78
1977 Участие архитектурна експедиция в Родопите Долен'77
1975-1976 I и II семестър на специалност "Хидротехническо строителство", ВИАС, София
1971-1975 Участие в археологически експедиции "Аспарухов вал" и "Славянско селище"
1971-1975 Математическа гимназия – Варна в клас по програмиране, златен медал
от 2008 Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", по дисциплини: "Сградостроителство" (I курс) и "Архитектура на хотели и ваканционни селища" (IV курс)
от 2007 Управител и главен архитект на Аркитекчъръл Спейс ЕООД
2006-2007 Управител на Архитектурал Дизайн Планс ООД, (съсобственик Андреас Кашулис, Кипър)
от 2006 Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", по дисциплини: "Еднофамилни жилищни сгради и групи" (II курс) и "Многофамилни жилищни сгради и комплекси" (IV курс)
2005-2006 Преподавател във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", по дисциплина "Въведение в архитектурното проектиране" (I курс)
от 2003 Управител на Аркитекчъръл спайс ООД, (съсобственик Скот Скипуърт, САЩ)
2002-2003 Главен архитект на "Арт Про 2000", Варна
2000-2003 Преподавател в Технически университет - Варна по дисциплина "Художествено-пространствено оформление"
от 1990 Управител на ЕТ "ADA-2-Надя-Стаматова", Варна, България
1985-1989 Главен архитект на Раднево, България
1982-1984 Проектант в Научно-изследователски строителен институт – филиал Варна
1981 Проектант в Проектантска организация - Ловеч
Български, английски, руски, испански, японски
Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD, CorelDraw, програми за обработка на дигитална фотография
"Българско дружество за приятелство с Япония", Варна.
Менса (българския клон на Mensa International) – организация на хора с висок IQ .)
Група “Цвят” – (българския клон на AIC - Association International of Color)
САБ (Съюз на архитектите в България) – член на ръководството на дружество Варна (клон на Union International of Architects)
UIFA - (Международен съюз на жените-архитекти) – представител за България на конгреса в Токио 1998
НТС (Научно-технически съюзи) – група на членове от Менса
Българо-Японско общество "Kiwami Kyokai"
Monbusho Alumni Bulgaria